องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180
โทรศัพท์ : 0-4202-0646  โทรสาร : 0-4202-0646  อีเมล์ : admin@nonghuachang.go.th
Powered By wnt.co.th