เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.6112731 ม.ค. 04
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.6011422 พ.ย. 03
สถิติการให้บริการ2425 มิ.ย. 62
พิธีลงนามและบันทึกข้อตกลง (MOU ว่าด้วยความร่วมมือโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุขค่ะ)3020 มิ.ย. 62
ฝึกอบรมเครื่องกรองน้ำ ของอบต.หนองหัวช้าง2320 มิ.ย. 62
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ประปาบ้านท่าศรีชมชื่น)2420 มิ.ย. 62
โครงการประเพณีบุญบั๊งไฟ อบต.หนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ บ้านโนนสง่า นาซาว1814 มิ.ย. 62
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 286 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ 25621424 มิ.ย. 62
ทำความสะอาด ณ จุดชมวิวห้วยคลอง บ้านท่าศรีชมชื่น1530 พ.ค. 62
บรรยากาศน้ำตกเล็กๆ ที่ดานยาว ถ้ำญาครู1728 พ.ค. 62
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256234610 พ.ค. 62
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16726 เม.ย. 62
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629624 เม.ย. 62
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621781 เม.ย. 62
การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256112220 ธ.ค. 61
อบต.หนองหัวช้าง ขอเชิญชวน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พ.ย. 256112721 พ.ย. 61
อบต.หนองหัวช้าง ขอเชิญชวน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พ.ย. 2561 14212 พ.ย. 61
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม การทำพานบายศรี 2-6 พ.ย.61 ณ บ้านหนองกุง1132 พ.ย. 61
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก571 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB