เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.6123531 ม.ค. 04
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.6019822 พ.ย. 03
โครงการทำความสะอาดถนนสายหลักและสายรอง และถนนสาธารณะตามแนวทาง “ประชารัฐ”ระยะที่ 1 เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้ร่วมมือกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในชุมชน ที่สาธารณะ727 ก.ย. 62
โครงการทำความสะอาดถนนสายหลักและสายรอง และถนนสาธารณะตามแนวทาง “ประชารัฐ”ระยะที่ 1 เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้ร่วมมือกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในชุมชน ที่สาธารณะ94 ก.ย. 62
โครงการ "ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น" สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหัวช้าง3528 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสำเร็จรูป หมู่ 1 บ้านหนองหัวช้าง และหมู่ 3 บ้านหนองกุง1028 ส.ค. 62
งานประเพณีแข่งเรือตำบลหนองหัวช้าง ประจำปี 2562 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ท่าน้ำบ้านศรีชมชื่น2226 ส.ค. 62
หล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25621511 ก.ค. 62
โครงการฝึกอบรมและจัดทำแปลงสาธิตข้าวนาโยน ที่บ้านศรีประมวล ตำบลหนองหัวช้าง2110 ก.ค. 62
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการแก้ไขปัญหารางระบายน้ำดันหน้าบ้านนายประภาส​ วงค์เวียน อบต.จึงลื้อฝารางระบายน้ำออก เพื่อเอาดินโคลนออกจากร่องระบายน้ำ ค่ะ111 ก.ค. 62
สถิติการให้บริการ6125 มิ.ย. 62
พิธีลงนามและบันทึกข้อตกลง (MOU ว่าด้วยความร่วมมือโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุขค่ะ)5320 มิ.ย. 62
ฝึกอบรมเครื่องกรองน้ำ ของอบต.หนองหัวช้าง4120 มิ.ย. 62
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ประปาบ้านท่าศรีชมชื่น)4120 มิ.ย. 62
โครงการประเพณีบุญบั๊งไฟ อบต.หนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ บ้านโนนสง่า นาซาว3114 มิ.ย. 62
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 386 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ 25621594 มิ.ย. 62
ทำความสะอาด ณ จุดชมวิวห้วยคลอง บ้านท่าศรีชมชื่น2630 พ.ค. 62
บรรยากาศน้ำตกเล็กๆ ที่ดานยาว ถ้ำญาครู3428 พ.ค. 62
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256247410 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB