เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องการโอนกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างให้การประปาส่วนภูมิภาค จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวช้าง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2564

แชร์

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการโอนกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างให้การประปาส่วนภูมิภาค
***เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสร้างความเข้าใจเป็นไปในทางเดียวกันในการโอนกิจการประปาอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หนองหัวช้าง 11 หมู่บ้าน ให้การประปาสวนภูมิภาค
***อบต.หนองหัวช้าง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวช้าง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดตามตารางที่แนบมานี้


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB