เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเด็กและเยาวชน

โครงการ "ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น" สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหัวช้าง

แชร์

โครงการ "ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น" สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหัวช้าง

#วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ความรู้เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
-เพื่อให้ความรู้เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการทำแท้งอย่างผิดกฎหมายและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศ
-เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้าใจในวิธีการแก้ปัญหาเรื่องเพศที่ถูกต้อง

#บรรยายโดย นายประดิทรรณ์ แดนเขตร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และนายสิทธิชัย นามอาษา ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

#สถานที่ดำเนินโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเด็กและเยาวชน
0.02s. 0.50MB