เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.6154631 ม.ค. 04
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.6056922 พ.ย. 03
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641431 มี.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔726 มี.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642211 มี.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642711 มี.ค. 64
#ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน "มาแล่นนำกัน มหัศจรรย์ดอนหญ้านาง ครั้งที่2" โดยสามารถสมัครหรือแจ้งความประสงค์ได้แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้จ้า........2024 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)219 ก.พ. 64
เรื่องการโอนกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างให้การประปาส่วนภูมิภาค จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวช้าง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 25643928 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 3220 ม.ค. 64
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563414 ธ.ค. 63
ประชุมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรนาปรังหมู่ 4 บ้านโนนสวรรค์454 ธ.ค. 63
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง452 ธ.ค. 63
ทีมงานกองช่างลงพื้นที่จุดผลิตน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนสวรรค์402 ธ.ค. 63
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง / ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง5127 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ5322 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่องรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น5714 ต.ค. 63
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ8111 ส.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา เริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม-วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 975 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น744 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB