เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2562

วันที่ 16 ก.ย. 62 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

เอกสารทั้งหมด 10 ชุด

คำแถลง-1.pdf68.74 KB
คำแถลง-2.pdf68.16 KB
คำแถลง-3.pdf60.97 KB
บักทึก1.pdf68.23 KB
บันทึก.pdf86.20 KB
บันทึก-2.pdf86.04 KB
บันทึก3.pdf71.20 KB
รายงานประมาณการรายรับ.pdf80.62 KB
รายงานรายจ่าย.pdf300.14 KB
ส่วนที่-1.pdf60.17 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.02s. 0.50MB