เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

คำสั่ง อบต. เรื่องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 12 ก.พ. 64 หมวดหมู่ แผนพัฒนาบุคลากร โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

Q25 คำสั่ง อบต.เรื่องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบฯ.pdf4.24 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

0.02s. 0.50MB