เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล (ปรับปรุงครั้งที่1)

วันที่ 24 ก.ค. 63 หมวดหมู่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ(ปรับปรุงครั้งที่1).pdf107.55 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0.01s. 0.50MB