เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖21113

ลำดับที่ 1-1 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB