เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านนาล้อม สายบ้านนายสุนัน ไป บ้านนางสุทิน ทล.ชนบทหมายเลข นค.4034 ความยาว 3,000.00 เมตร กว้าง 5.00 ดมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร

แชร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านนาล้อม สายบ้านนายสุนัน ไป บ้านนางสุทิน ทล.ชนบทหมายเลข นค.4034 ความยาว 3,000.00 เมตร กว้าง 5.00 ดมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB