เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2563)283
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชูชาติไปวัดป่า หมู่ที่4 บ้านโนนสวรรค์181
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนัน หมู่ที่8 บ้านนาล้อม175
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ1168
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี25611126
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน1139

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB