เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม

ด้านการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน11 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 11 แห่ง


สาธารณสุข

ร้านขายยาแผนปัจจุบันจำนวน 2 แห่ง
สถานีอนามัยประจำตำบล/สาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ จำนวนร้อยละ 100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้อมยามตำรวจ จำนวน 2 แห่ง0.02s. 0.50MB