เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 11 หมู่บ้านแหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 15 สาย
บึง หนอง และอื่น จำนวน 50 สาย


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 15 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 23 แห่ง
บ่อน้ำโยก จำนวน 35 แห่ง
อื่น ๆ (อ่างเก็บน้ำ) จำนวน 1 แห่ง0.02s. 0.50MB